GODZINY OTWARCIA

 

PON-PT : 8-17

SOBOTA 8-13

 

 

 

  1. pl

Kontakt

 

 

 

Baniocha

ul. Puławska 53

05-352 Baniocha

 

 

 

 

Piotr Borowski: 508 190 132

Przemek Borowski: 509 994 302

 

Masz pytanie?

Potrzebujesz wyceny ?

Napisz

 

 

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Treść wiadomości- zmień wygląd w jaki sposób pokażą się Twoje aktualności.Możesz dodać dowolne elementy graficzne, zmienić układ, a nawet powiązać szablon aktualności z istniejącym szablonem strony, dzięki czemu wszelkie
Treść wiadomości- zmień wygląd w jaki sposób pokażą się Twoje aktualności.Możesz dodać dowolne elementy graficzne, zmienić układ, a nawet powiązać szablon aktualności z istniejącym szablonem strony, dzięki czemu wszelkie

 

Nasi Partnerzy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mail: biuro@pp-service.pl

Piotr: 508 190 132

Przemysław: 509 994 302

Baniocha

ul. Puławska 53

05-532 Baniocha

 

 

      P & P Service Piotr Borowski

                          NIP: 1231004582

                        REGON: 360818859

     Nr konta: 08 1750 0012 0000 0000 2790 8411

 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel,

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że zmiana przepisów w zakresie RODO, która weszła w życie od dnia 25.05.2018 roku będzie stosowana przez P&P Service Piotr Borowski w następujący sposób:

 

I Dane osobowe będą przetwarzane przez P&P Service Piotr Borowski w szczególności:

 

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) i lit.c) RODO w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

2. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu P&P Service Piotr Borowski , na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO w celu:

a) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,

b) prowadzenia analiz jakości świadczonych usług,

3. Na podstawie odrębnej zgody tj. na podstawie art.6 ust.1 lit.a) RODO w celu:

a) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym cennika, zmianie nazwy, adresu lub siedziby firmy, adresu e-mail itp.

 

 

II Okres, przez który Dane Osobowe będą przechowywane:

 

1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) poumownej obsługi klientów,

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących P&P Service Piotr Borowski ,

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych,

2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu świadczonych usług własnych P&P Service Piotr Borowski na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu  jej odwołania.

 

III Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

  1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacje dotyczących takiego przetwarzania,
  2. Prawo sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
  4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celach marketingowych,
  7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego UE właściwego ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
  8. Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.